Σύστημα χρεώσεων


Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας και κατανοώντας τις οικονομικές σας δυνατότητες κοστολογούμε το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών μας με ανθρωποώρες.

Μας αναθέτετε την εξυπηρέτηση των αναγκών σας και αφού το αναλύσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, καταγράφουμε τον πραγματικό χρόνο που απαιτείται, συγκρίνουμε τις αποκλίσεις και σας προσφέρουμε το οικονομικότερο πακέτο στις ανάγκες σας.