Φύλαξη παιδιών


Ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού αναλαμβάνει την φύλαξη των παιδιών σας, την δημιουργική απασχόληση τους κατ΄ οίκον, καθώς και ότι άλλη ανάγκη μπορεί να απορρέει από την ώρα απασχόλησής τους.