Υπηρεσίες


Χέρι Φροντίδας

Επειδή ο χρόνος δεν αλλάζει και η μέρα συνεχίζει να έχει 24 ώρες.

Εμείς οι Οικογενειακοί Φροντιστές κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας δίνουμε το Χέρι Φροντίδας που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε στο βέλτιστο δυνατό τον χρόνο σας, αναλαμβάνοντας την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σας εντός και εκτός οικείας, την φύλαξη παιδιών και ηλικιωμένων, την υγιεινή και καθαριότητα οικείας, πληρωμή λογαριασμών, συνοδεία σε ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και μικροβιολογικά εργαστήρια καθώς και ότι άλλη εργασία μπορεί να σας στηρίξει.

Δραστηριοποιούμαστε στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή με πολύ οικονομικά πακέτα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Στηρίζουμε και φροντίζουμε τις ανάγκες σας.

Αναλυτικά:

Κάλυψη καθημερινών αναγκών

Μεμονωμένες υπηρεσίες

Φύλαξη παιδιών

Φύλαξη ηλικιωμένων