εργασία μαζί μας


Ζητούνται κυρίες να αναλαμβάνουν φύλαξη ηλικιωμένων, μέρα ή νύχτα, Αγρίνιο και περίχωρα. Μισθός ικανοποιητικός. Γνώσεις νοσηλευτικής θα εκτιμηθούν.

Ζητούνται κυρίες να αναλαμβάνουν φύλαξη ηλικιωμένων ως εσώκλειστες. Δυνατότητα και 15ημερης εργασίας, με ρεπό 15ημερα ή εβδομαδιαία. Γνώσεις νοσηλευτικής θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail info@xerifrontidas.gr ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 2641 301027 – 690 738 2526