Πρόσθετες παροχές


Οι μεμονωμένες παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουμε, τόσο κατ΄ οίκον όσο και σε χώρους που φιλοξενούνται – νοσηλεύονται:

A. Για τον ασθενή – στηριζόμενο

  • βοήθεια στην σίτιση, διατήρηση ατομικής υγιεινής(μπάνιο, λούσιμο, ξύρισμα κλπ.)
  • συνοδεία από και προς το Νοσοκομείο για τα εξωτερικά ιατρεία ή τα επείγοντα
  • παροχή πληροφοριών/ διευκολύνσεων και διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών των ασθενών (εισιτήρια, εξιτήρια, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.)
  • δημιουργική απασχόληση παιδιών, AMEA, ασθενών

B. Για το οικογενειακό περιβάλλον

  • πλύσιμο ρούχων παραλαβή και παράδοση στον χώρο σας, Νοσοκομείο, κ.λπ.
  • απασχόληση- εποπτεία ασθενή για ολιγόωρη απουσία του συγγενή από το χώρο σας, Νοσοκομείο, κ.λπ.
  • αγορά ειδών πρώτης ανάγκης και παράδοση στον χώρο σας, Νοσοκομείο, κ.λπ.