Κάλυψη καθημερινών αναγκών κατ΄ οίκον


Διατήρηση υγιεινής και καθαριότητας οικίας

Φύλαξη παιδιών

Προετοιμασία Σχολείου

Φύλαξη ηλικιωμένων

Φροντίδα ατομικής υγιεινής

Προετοιμασία γευμάτων

Στήριξη ατόμων με παροδικές και μόνιμες ειδικές ανάγκες.